Aktivity v Materskej škole

Ponúkame : láskavý prístup,rodinnú atmosféru, veľkú bezpečnú záhradu, deti vedieme k zdravému životnému štýlu, láske k prírode a všetkému živému. využívame interaktívne a didaktické pomôcky.

Prednostne prijímame deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania, deti, pre ktoré je PPV povinné, čiže dovŕšili 5 rokov k 31.08.2022, trojročné ale aj dvojročné deti.