ZMLUVY

Zmluva SPP

Dodatok č. 1 k zmluve SPP

Dodatok č. 2 k zmluve SPP

Dodatok č. 3 k zmluve SPP

Dodatok k zmluve Slovak Telekom

Zmluva o dodávke vody

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva Pyroboss

Zmluva SSE

Zmluva o dodávke el.energie

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej zodpovednej osoby

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT

Zmluva o dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Zmluva o združenej dodávke elektriny