Úvod

Zriadovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica , Radničné námestie č. , 969 24 Banská Štiavnica. IČO : 42196817 Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky , prevažne z mesta Banská Štiavnica, ale aj deti z priľahlých obcí. Časť detí...

Viac informácií

Čítanie rozprávok

Rozvíjame fantáziu...

Počúvanie pesničiek

Aktívne počúvanie...

Kreslenie

Maľujeme a tvoríme...

Tancovanie

Cvičíme motoriku detí...

Spievanie

Učenie je zábava...

Oznamy

Zápis Riaditeľka materskej školy ,Ulica Mierová č.2, Banská Štiavnica oznamuje, že od 2.mája do 15. mája 2018 sa uskutoční ZÁPIS...

Viac informácií