Úvod

Zriadovateľom materskej školy je Mesto Banská Štiavnica , Radničné námestie č. , 969 24 Banská Štiavnica. IČO : 42196817 Materskú školu navštevujú deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky , prevažne z mesta Banská Štiavnica, ale aj deti z priľahlých obcí. Časť detí...

Viac informácií

Čítanie rozprávok

Rozvíjame fantáziu...

Počúvanie pesničiek

Aktívne počúvanie...

Kreslenie

Maľujeme a tvoríme...

Tancovanie

Cvičíme motoriku detí...

Spievanie

Učenie je zábava...

Oznamy

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť tu PDF dokument

Viac informácií