Počúvanie pesničiek

Vedci preukázali ,že pri počúvaní hudby sa do mozgu vlievajú endorfíny, ktoré pôsobia priaznivo na zdravie a činnosť srdca. Nič iné nemá taký dosah na mozgovú činnosť ako hudba. Treba preto začať púšťať deťom hudbu čo
najskôr, tak deti vedieme k napredovaniu vývinu a taktiež im pomáhame emočne napredovať a učiť sa.

Vďaka pomalej a harmonickej hudbe vieme dosiahnuť ,aby dieťa bolo ukľudnené a mohlo tak lepšie zaspávať. Naopak vďaka veselej hudbe podnietime v dieťati radosť , pohyb, lepšiu adaptáciu medzi ostatnými a zlepšíme pohybové zručnosti dieťaťa. Všetky deti na začiatku napodobňujú pohyby pri pesničkách a až potom zvuk a slová. Opakovaným prehrávaním pesničky deťom pomôžeme zapamätať si slová a tým rozvíjame aj ich slovnú zásobu. Taktiež počúvaním pesničiek v cudzom jazyku sa dieťa skôr naučí slová a ich význam a rýchlejšie si ich zapamätá.