Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete stiahnuť tu