Kreslenie

Kreslenie alebo maľovanie sú jedny z prvých činností kde sa dieťa môže začať vyjadrovať. Pre deti je kreslenie aktivita , ktorá rozvíja ich kreativitu, myslenie a predstavivosť. Detská kresba prechádza vývojom a závisí od skúseností , emocionálnych a intelektuálnych rozmerov osobnosti a od rozvoja motoriky dieťaťa. Každé dieťa prechádza vo svojej tvorbe určitými štádiami.

Prvé obdobie je doba kedy dieťa spoznáva spôsoby a podstatu kreslenia ako takého. Vytvára svoje prvé čarbanice. Z nich sa postupne dieťa dostáva do kreslenia tvarov. Jedným z prvých je kruh a rôzne nekonečné špirály.

V druhom období dieťa začne ku kruhu dokreslovať aj iné tvary ako sú štvorec a trojuholník , čo znamená ,že začína chápať potrebu kruh podoprieť a stabilizovať. A práve vtedy vznikajú prvé postavičky, domčeky , autíčka a rôzne iné tvary.

Tretie obdobie pre dieťa v predškolskom veku sa vyznačuje spájaním postáv a predmetov do logických priestorov a súvislostí. Kedy už z daných obrázkov utvára istý príbeh alebo niečo ,čím sa chce vyjadriť.

Kreslením dieťa rozširuje svoju osobnosť, pomáha si tým usporiadať svet okolo seba do jednéhocelku a začína viac a viac vnímať predmety okolo seba.