Tancovanie

Tanec je ďalšou vyjadrovacou aktivitou pre deti. Majú možnosť byť v kolektíve, čiže lepšie sa socializujú. Spolu s nimi sa naučíme pesničky, riekanky a krátke tančeky. Dieťa si tak rozvíja pohybové zručnosti a pamäťové schopnosti, pričom sa aj zabáva. Je nútené počúvať pesničku , tým pádom sa naučí počúvať a nehovoriť, keď nemá.

Okrem toho ,že tanec je prospešný pre zdravie, je pre deti je prospešný hlavne poznávaním rytmu. Učia sa muzikálnosti, kreativite , predstavivosti , koordinácii , orientácii v priestore a lepšie poznávajú seba aj svet okolo. Deti sa vedia pri tanci úplne oddať hudbe a upokojiť. To je veľkou výhodou pre hyperaktívne deti, pretože ich to uvoľní a zbaví stresu.

Spolu s deťmi si teda rozhýbeme telíčka, zacvičíme si, zatancujeme a poskáčeme. K tomu všetkému nás bude povzbudzovať reprodukovaná hudba.