Spievanie

Spievanie je radosť a smiech, je to vyjadrovanie svojich pocitov pomocou slov a melódie. Pre detičky je to zábava , smiech, poznávanie nového a učenie sa hravou formou. Spevom si trénujú už v útlom veku svoju bránicu ,čo má veľmi priaznivé účinky na dýchanie, taktiež deti s poruchou reči sa skôr vedia jednotlivé , dokonca aj zložité slová a slovné spojenia rýchlejšie vysloviť a zapamätať si ich. Následne ich to posunie vpred v rečovom prejave. Hlasivky sú sval a je potrebné ich trénovať už v skorom veku života , aby sme zaručili ich správnu funkčnosť v budúcnosti. Spievanie je taktiež vyjadrovanie pocitov , či už dobrých alebo zlých . Dieťa sa naučí vycítiť nálady ako svoje ,tak aj ostatných , dokáže sa lepšie socializovať a začleniť do kolektívu a v konečnom dôsledku hlavná výhoda spevu je zvýšenie sebavedomia , dôvery v seba. Spievame spolu s deťmi za pomoci hudobného doprovodu jednoduché pesničky, s ľahko zapamätateľným textom. Pesničky sa častokrát opakujú , čo značí,že si dieťa zapamätá slová a skôr sa tak môže prejavovať.