Deň matiek

Vďaku a lásku svojím mamičkám deti vyjadrili básňami, piesňami , scénkov v Deň mamičiek .