Karneval 2018

Obdobie fašiangov je známe hlavne karnevalom ,na ktorý sa naše deti každoročne tešia najviac. Nie len že sa naša škôlka naplní hudbou, zábavou a dobrou náladou, ale hlavne maskami, ktoré si doma spoločne s rodičmi pripravia. Aj tento rok sme mali možnosť vidieť masky od výmyslu sveta, za ktoré si deti odniesli sladkú odmenu. Ale predsa sme museli vybrať tie najkrajšie, ktoré boli ocenené,čo nebolo vôbec jednoduché.