Lesnícky deň

27.04. sme s našimi deťmi navštívili Botanickú záhradu, kde prebiehal Lesnícky deň. Už ako obyčajne nás zastihol dážď, ale ani ten nás neodradil od malého poníka, ktorého chcel každý aspoň pohladiť. Zaujal nás aj ujo, ktorý napodobňoval vtáčiky a zvieratá a kto správne uhádol, dostal aj sladkú odmenu.