Návšteva Galérie J. Kollára

Na návšteve Galérie J. Kollára sa deti oboznámili so životom a tvorbou známeho slovenského maliara. Po prehliadke deti mali možnosť samy nakresliť svoj vlastný obraz, ktorý nám zdobí interiér MŠ.