Pozvanie DHZ k výročiu pôsobenia zboru v našom meste