Týždeň detskej radosti

Boli sme sa spoločne prejsť na Náučný chodník Glanzenberg. 

Týždeň sme ukončili opekaním na školskom dvore.