Úcta k starším 2015

Tento rok sme si znovu s našimi deťmi pripomenuli, že starších si treba vážiť a naučili sme sa pár pravidiel slušného správania.